chronische lymfatische leukemie behandeling (pdqто): behandeling [] – algemene informatie over chronische lymfatische leukemie

Incidentie en mortaliteit

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is een kanker die een soort witte bloedcellen genaamd invloed op een “lymfocyt .; lymfocyten uw lichaam helpen om infecties te bestrijden. Ze zijn gemaakt in de zachte centrum van uw botten, genaamd het merg. Als u CLL , je lichaam maakt een abnormaal hoog aantal lymfocyten die niet goed werken; Meer volwassenen krijgen CLL dan elke andere vorm van leukemie Het groeit meestal langzaam, zodat je geen symptomen jaren kan hebben;. Sommige mensen nooit behandeling nodig hebben, maar als je ook doet, het kan …

CLL is een aandoening van morfologisch rijpe maar immunologisch minder volgroeide lymfocyten en manifesteert zich door progressieve accumulatie van deze cellen in het bloed, beenmerg en lymfatische weefsels. [2] In deze aandoening, lymfocyten in het bloed is gewoonlijk groter dan of gelijk tot 5000 / mm 3 met een karakteristieke immunofenotype (CD5- en CD23-positieve B-cellen). [3, 4] Al assays gevoeliger voor het detecteren van monoklonale B-CLL-achtige cellen in perifeer bloed geworden, onderzoekers een monoklonaal B gedetecteerd -cel lymfocytose (MBL) in 3% van de volwassenen ouder dan 40 jaar en 6% bij volwassenen ouder dan 60 jaar. [5] Een dergelijke vroegtijdige opsporing en de diagnose kan ten onrechte suggereren verbeterde overleving voor de groep en kunnen onnodig ongerust of resulteren in therapie voor sommige patiënten die gediagnosticeerd in hun leven, een omstandigheid in de literatuur overdiagnosis of pseudodisease bekend zouden zijn gebleven. [6, 7]

In twee geselecteerde reeks van meer dan 900 patiënten gevolgd prospectief gedurende gemiddeld 5 tot 7 jaar, openlijke CLL die chemotherapie trad in 7% van de patiënten. [5, 8] in een database analyse en tot 77 maanden voordat de diagnose bijna alle patiënten met een diagnose van CLL had prediagnostic B-celklonen die werden geïdentificeerd in het perifere bloed van beschikbaarheid. [4, 9]

Voor patiënten met CLL vordert, behandeling met conventionele doses chemotherapie is niet curativ; geselecteerde patiënten die allogene stamceltransplantatie zijn verlengde ziektevrije overleving bereikt. [10, 11, 12, 13, 14] antileukemische therapie vaak onnodig ongecompliceerde vroege ziekte. [15] De mediane overleving voor patiënten varieert van 8 tot 12 jaar bij oudere studies met gegevens uit de jaren 1970 tot de jaren 1990. [15, 16] Er is echter een grote variatie in overleving bij individuele patiënten, variërend van enkele maanden tot een normale levensverwachting. Behandeling worden geïndividualiseerd op basis van het klinische gedrag van de ziekte. [17]

Zoals gevonden in een rapport, CLL komt vooral voor in de middelbare leeftijd en oudere volwassenen, steeds vaker in opeenvolgende jaren van het leven. [18] De klinische verloop van deze ziekte vordert van een indolente lymfocytose zonder andere duidelijke ziekte één van algemene lymfatische uitbreiding met bijkomende pancytopenie. Complicaties van pancytopenie, waaronder bloedingen en infecties, vormen een belangrijke doodsoorzaak bij deze patiënten. [19] immunologische afwijkingen, waaronder Coombs-positieve hemolytische anemie, immune trombocytopenie, en depressief immunoglobuline niveaus kunnen alle bemoeilijken het beheer van CLL. [20] prognostische factoren die kunnen helpen voorspellen klinische resultaten omvatten cytogenetische subgroep immunoglobuline mutatiestatus, ZAP-70 en CD38. [2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29] (zie de prognostische factoren sectie in het werkgebied informatie over Chronische Lymfatische Leukemie sectie van deze samenvatting voor meer informatie.) Patiënten die een agressieve high-grade non-Hodgkin lymfoom, meestal diffuus grootcellig B-cellymfoom en noemde een Richter transformatie te ontwikkelen, hebben een slechte prognose. [ 30] Patiënten met CLL zijn ook een verhoogd risico voor andere maligniteiten, nog voor therapie. [31]