coronaire hartziekte: het helpen van een geliefde – onderwerp overzicht

Als u een familielid of andere geliefde die heeft coronaire hartziekte (CAD) of is net terug uit het ziekenhuis als gevolg van een complicatie van CAD, wilt u weten wat u kunt doen om te helpen. Uw geliefde in staat zijn om minder normale activiteiten te doen en kan ook een groot deel van de aanmoediging en emotionele steun nodig hebben. Dit artikel geeft een aantal richtlijnen op het helpen met de dagelijkse activiteiten en het bieden van emotionele steun aan dierbaren die herstellende is van CAD-gerelateerde ziekenhuisopname.

Uw geliefde kunnen speciale hulp nodig hebben als CAD leidt tot hartfalen. Hartfalen resulteert typisch in een verzwakt hart, die niet bloed kunnen pompen in voldoende hoeveelheden om het lichaam. Vaak hebben mensen met eindstadium hartfalen zijn niet in staat om alle taken en activiteiten die zij in het verleden met gemak uit te voeren. En ze kunnen rekenen op u voor zowel de emotionele steun en lichamelijke hulp. Als je dit artikel leest, kunt u om na te denken over hoe je kan helpen een geliefde in beide situaties: herstel van een CAD-gerelateerde verblijf in het ziekenhuis of de latere stadia van hartfalen.