difterie, tetanus, acellulair kinkhoest, hepatitis b, en poliovaccin (intramusculair) bijwerkingen

Naast de benodigde effecten, kan een vaccin ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet alle van deze bijwerkingen kunnen optreden, als ze optreden kunnen ze medische hulp nodig. Het is zeer belangrijk dat u uw arts te vertellen over een neveneffect dat optreedt na een dosis van DTaP-HepB-IPV vaccin, zelfs als de bijwerking verdwijnt zonder behandeling. Sommige soorten bijwerkingen kan betekenen dat uw kind niet meer doses van DTaP-HepB-IPV vaccin moet krijgen.

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige onmiddellijk als een van de volgende bijwerkingen optreden

Sommige bijwerkingen kunnen optreden die meestal geen directe medische zorg nodig hebben. Deze bijwerkingen kunnen verdwijnen tijdens de behandeling als uw lichaam zich aanpast aan het geneesmiddel. Ook kan uw zorgverlener in staat zijn om u te vertellen over manieren om te voorkomen of te verminderen een aantal van deze bijwerkingen. Neem contact op met uw zorgverlener als één van de volgende bijwerkingen blijven of hinderlijk zijn of als u vragen heeft over hen

Andere bijwerkingen die niet in de lijst kan zich ook voordoen bij sommige patiënten. Als u nog andere effecten opmerkt, contact op met uw zorgverlener.