jeugd extracranial kiemceltumoren behandeling (pdqто): [] -om meer informatie over kanker bij kinderen

Voor meer informatie van de National Cancer Institute over de jeugd extracranial kiemceltumoren, zie het volgende.

Incidentie en Mortalit; Geschatte nieuwe gevallen en sterfgevallen als gevolg van de penis (en andere mannelijke genitale) kanker in de Verenigde Staten in 2014: [1; Nieuwe gevallen: 1640; Sterfgevallen: 320; Risico factor; Penis kanker is zeldzaam in de meeste ontwikkelde landen, waaronder de Verenigde Staten, waar het tarief is minder dan 1 per 100.000 mensen per jaar. Sommige studies suggereren een verband tussen het humaan papillomavirus (HPV) infectie en penis kanker. [2,3,4,5] observationele studies hebben een lagere prevalentie van de penis zien …

Deze informatie wordt geproduceerd en door de Nationa; Cance; Institute (). De informatie in dit onderwerp kan zijn veranderd sinds het werd geschreven. Voor de meest actuele informatie, contact opnemen met de Nationa; Cance; Institute via het internet website op http: /; cancer.gov of bel 1-800-4-KANKER.

 Public Information van het National Cancer Institute